22. Junácký oddíl „Hraničáři”

„Obyčejný lukostřelec cvičí dokud nestřílí dobře. Hraničář cvičí, dokud nikdy nevystřelí špatně.”

Jednodenka

Putování na tajemný hrad

Ahoj, 

2. 3. se koná jednodenní výprava pro všechny Budějovické. Doufám, že se zúčastníš i ty.

Sraz - 9:40 na vlakovém nádraží

S sebou věci na jednodenní výpravu, jídlo na celý den a 50Kč

Návrat - 16:00 tamtéž

přihlašování zde- https://doodle.com/poll/6n7ebng7xy5z32yr

"Vysoko, jako koruna travnatého vrcholu klenoucího se pahorku, jehož svahy byly při úpatí porostlé pokroucenými stromy lesa, stál starý zámek. Po staletí jeho vznešené cimbuří chmurně shlíželo na divoký a drsný venkov okolo, slouže jako domov a pevnost hrdému rodu, jehož významný rodokmen je dokonce starší než mechem zarostlé stěny zámku. Věkovité věžičky poznamenané bouřemi generací a drolící se pomalým, ale mocným tlakem času tvořily v dávných dobách jednu z nejvíce obávaných a mocných pevností v celém Araluenu. Z jeho hradeb opatřených střílnami a z ozbrojeného cimbuří se bránili baroni, knížata a dokonce králové, nicméně nikdy se jeho prostorné komnaty nerozezvučely kroky dobyvatele."


Datum: 21.2.2019, Autor: Merlin