Jednodenka

Putování na tajemný hrad

Ahoj, 

2. 3. se koná jednodenní výprava pro všechny Budějovické. Doufám, že se zúčastníš i ty.

Sraz - 9:40 na vlakovém nádraží

S sebou věci na jednodenní výpravu, jídlo na celý den a 50Kč

Návrat - 16:00 tamtéž

přihlašování zde- https://doodle.com/poll/6n7ebng7xy5z32yr

"Vysoko, jako koruna travnatého vrcholu klenoucího se pahorku, jehož svahy byly při úpatí porostlé pokroucenými stromy lesa, stál starý zámek. Po staletí jeho vznešené cimbuří chmurně shlíželo na divoký a drsný venkov okolo, slouže jako domov a pevnost hrdému rodu, jehož významný rodokmen je dokonce starší než mechem zarostlé stěny zámku. Věkovité věžičky poznamenané bouřemi generací a drolící se pomalým, ale mocným tlakem času tvořily v dávných dobách jednu z nejvíce obávaných a mocných pevností v celém Araluenu. Z jeho hradeb opatřených střílnami a z ozbrojeného cimbuří se bránili baroni, knížata a dokonce králové, nicméně nikdy se jeho prostorné komnaty nerozezvučely kroky dobyvatele."

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |