Informace o disciplínách pro Závod vlčat a světlušek o totem náčelníka a vlajku náčelní

Informace o disciplínách pro Závod vlčat a světlušek o totem náčelníka a vlajku náčelníZávod vlčat a světlušek se zaměřuje na rozvoj dovedností a schopností, které pomáhajívlčatům a světluškám poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě, a to jak vběžném životě i v problémových situacích.

Disciplíny a zaměření závodu

(91) Závod vlčat a světlušek se zaměřuje na rozvoj dovedností a schopností, které pomáhají
vlčatům a světluškám poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě, a to jak v
běžném životě i v problémových situacích.
(92) Schopnosti, na které se závod zaměřuje, jsou především z oblastí „Co umím a znám“ a
„Příroda kolem nás“ programu vlčat a světlušek, a jsou následující:
a) Znalost první pomoci
b) Znalost dopravních značek
c) Manuální zručnost
d) Fyzická zdatnost
e) Logické myšlení
f) Schopnost řešit problémové situace
g) Schopnost vyhledávat informace
h) Schopnost komunikovat
i) Pobyt v přírodě
j) Kuchařská dovednost
k) Schopnost orientace
l) Vlast a skauting
m) Volná disciplína
(93) Závod se musí zaměřovat alespoň na 8 z těchto schopností. Jedné schopnosti je možné
věnovat se maximálně dvakrát. Volnou disciplínu si určuje pořadatel dle svého uvážení tak,
aby odpovídala zaměření závodu.
(94) Disciplína se může zaměřovat i na více schopností, vždy však maximálně na dvě hlavní.

Schopnosti, na které se závod zaměřuje, jsou především z oblastí „Co umím a znám“ a„Příroda kolem nás“ programu vlčat a světlušek, a jsou následující:a) Znalost první pomocib) Znalost dopravních značekc) Manuální zručnostd) Fyzická zdatnoste) Logické myšleníf) Schopnost řešit problémové situaceg) Schopnost vyhledávat informaceh) Schopnost komunikovati) Pobyt v příroděj) Kuchařská dovednostk) Schopnost orientacel) Vlast a skautingm) Volná disciplína(93) Závod se musí zaměřovat alespoň na 8 z těchto schopností. Jedné schopnosti je možnévěnovat se maximálně dvakrát. Volnou disciplínu si určuje pořadatel dle svého uvážení tak,aby odpovídala zaměření závodu.(94) Disciplína se může zaměřovat i na více schopností, vždy však maximálně na dvě hlavní.

 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |